Shenzhen Solid Di Electronics Co, Ltd.

Jakość to nasze najbardziej konkurencyjne zalety, stabilność i niezawodność to największa cecha produktów Di-solid!

Standard sieciowy dla nadajnika danych
- Apr 14, 2017 -

Istnieją trzy główne typy sieci LAN (Local Area Network): Ethernet (Ethernet), Token Ring (token rings), token bus (token bus), i FDDI jako podstawa tych trzech sieci. Po nich następuje IEEE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Elektronicznych) na początku standardów 802, obecnie łącznie 11 kryteriów związanych z siecią LAN, są to:

Koncepcja sieci i mostek IEEE 802.1

Kontrola łącza logicznego IEEE 802.2

Metoda dostępu IEEE 802.3-CSMA / CD i wymagania warstwy fizycznej

Konstrukcja magistrali IEEE 802.4-ARCNET i metody dostępu, reguły warstwy fizycznej

Metoda dostępu IEEE 802.5 i wymagania warstwy fizycznej pierścienia tokenu

Metoda dostępu IEEE 802.6 i wymagania warstwy fizycznej dla metropolitalnej sieci komputerowej

IEEE 802.7-szerokopasmowa sieć LAN

IEEE 802.8-Fiber LAN (FDDI)